Undervisning & foredrag

Formidling er og har været kernen i mit virke, formidling i skrift og tale - og ikke mindst i billeder - faste og levende.

20 år med uddannelse af en stor del af de kreative produktionsteknikere, fotografer - belysere - lyd- og redigeringsteknikere, som i dag virker ved DR, TV2 og førende produktionsselskaber, tilrettelæggelse og ledelse af kurser, seminarer og foredrag er min erfarings solide bagage.

Foruden de faglige kernekompetencer Optik/Lys/Perspektiv&Billede samt Akustik&Lyd har jeg formidlet medie- og skærmtræning, udøvet kommunikations- og PR-konsulentvirksomhed, holdt foredrag om bla. fotografiens historie og om langturssejlads.

Undervisning og foredrag "skræddersys" efter aftale på dansk eller engelsk.
Yderligere sprogkompetencer i skandinavisk, tysk og portugisisk.

..

Referencer:
Medieskolerne
Dansk Fotohistorisk Selskab
Socialdemokraterne
A-Pressen
Danmarks Radio
TV2/Fyn
Danish Ocean Cruising Association
GD28 Owners Club
Div. sejlklubber
Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling
AOF
Filmarbejderne
Dansk Arbejdsgiverforening
Junior Chamber
Rotary
mfl.